RegistrerenIcoon_aanvrager

Je kan een opvangaanvraag registreren voor je (toekomstige) baby of peuter tussen 0 en 3 jaar. Je kan dit doen van zodra je zwanger bent of een pleegkind/adoptiekind verwacht.

Let op! Het is belangrijk je gegevens correct in te vullen. Foute gegevens kunnen mogelijk leiden tot het annuleren van een plaatsvoorstel. Bij inschrijving kan gevraagd worden om de nodige officiële bewijzen te tonen (attest gezinssamenstelling, aanslagbiljet, bewijzen kennis van het Nederlands) Persoonsgegevens aanvrager
General details of the applicant/ Donnťes gťnťrales du demandeur
(ouder, pleeg- of adoptieouder, ...)
* Voornaam
First Name/ Prťnom
* Familienaam
Surname/ Nom de famille
* Nationaliteit
Nationality/ Nationalitť
* Geboortedatum
Date of birth/ Date de naissance
Calendar
* Geslacht
Sex/ Sexe
klik voor meer uitleg* Gezinstype
Type of family/ Type de famille
Contactgegevens
Contact information/ Contact
Let op! Alleen dit e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie. Vul een e-mailadres in dat je actief gebruikt. Kies best een privť e-mailadres, want sommige mailboxen van bedrijven zijn sterk beveiligd. Mogelijk ontvang je onze e-mails dan niet.
klik voor meer uitleg* E-mail
E-mail/ E-mail
Ik heb geen e-mailadres
klik voor meer uitleg* Telefoonnummers
Telephone numbers/ Numťros de tťlťphone
GSM
Mobile number/ GSM
Vast nummer
Ander nummer  
Adres
Address/ Adresse
* Land
Country/ Pays
* Postcode + Gemeente
Zip code + City/Code postal + Commune
* Straat
Street/ Rue
* Nummer / bus
House Number / box/ Numťro / boÓte
klik voor meer uitlegVerhuis je binnenkort? Vink dit aan om je nieuwe adres in te vullen.
* Land
Country/ Pays
* Postcode + Gemeente
Zip code + City/Code postal + Commune
* Straat
Street/ Rue
* Nummer / bus
House Number / box/ Numťro / boÓte
* Wanneer verhuis je
Estimated date of moving/ Date prťvu de dťmťnagement
?
Calendar
Jouw situatie
Details concerning your current situation/ Donnťes concernant votre situation
* Beroepssituatie
Professional situation/ Situation professionnelle
Werkgever
Type contract
Type of contract/ Type de contrat
Tewerkstelling
Regime/ Rťgime de travail
* Deeltijds percentage
* Duur van de opleiding
Duration of the course/ Durťe de la formation
* Opleidingsregime
Regime/ Rťgime de la formation
* Type opleiding
Detail of the course/ Dťtail de la formation
klik voor meer uitlegTraject?
Programme?/ Trajet†?
* In welke gemeente werk/studeer je
City of employment/study / Commune du travail/formation
?
klik voor meer uitleg* Gezamenlijk maandinkomen
Net monthly household income / Revenus mensuels cumulťs (nets)
klik voor meer uitleg* Opleidingsniveau
Education level/ Niveau d'ťducation
 
klik voor meer uitlegLeerplichtige ouder
School-age parent/ Parent d'‚ge scolaire
 (De leerplicht duurt tot de leeftijd van 18 jaar.)
klik voor meer uitleg* Kennis Nederlands
Knowledge Dutch/ Connaissance du nťerlandais
klik voor meer uitleg* Bewijs kennis Nederlands
Ik kan ťťn van volgende documenten tonen.
Bewijs/attest/diploma kan je hier uploaden:
Bijkomende vragen:
Privacy Door te klikken op registreer accepteer je ons privacybeleid. Je zal berichten gerelateerd aan je opvangvraag ontvangen.
   
vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel
helpdesk@kinderopvanginbrussel.be
0493 56 56 99

maandag, dinsdag en donderdag:
van 9.30 - 12.30 uur
woensdag en vrijdag:
van 13.30 - 17.00 uur
Vgc_logo